CONTACT  US

General Manager:Sun Yi
   E-mail: sunyi@hongdatrans.com Tel: +86-25-84727473 Mobil: 13905155265
Vice General Manager:Qian Xi
   E-mailqx@hongdatrans.com Tel: +86-25-84711768 Mobil: 13951701475
Vice General Manager: Lily Qin
   E-maillily@hongdatrans.com Tel: +86-25-84727075 Mobil: 13770333086
Departments: 
   Tel: +86-25-84711758     Fax: +86-25-84712565

1)Sales Department: Alex Tai    alex@hongdatrans.com

2)Customer Service Department: Na Ren Hua    nrh@hongdatrans.com

3Import Department: Cherry Chen    cherry@hongdatrans.com

4) Finance Department:   Manager: Ding Ning
     Shen Xiu Mei    finance@hongdatrans.com

5Airport Office:  Tel: +86-25-52482238/19
      Manager:  Li Wei Min   
Mobil: 13337724920
      Tao Ying Xia    tyx@hongdatrans.com

Tian Jin Office:
   ADD: Suite #26-201 Donglai Li, Hangzhou Road, Hexi District, Tianjin, China
   POST CODE: 300202
   Ctc Person: Ruth Liu      Tel: 022-28192916/28170717      Fax: 022-28191990
   E-mail: RUTHLIU_888@YAHOO.COM.CN